ΑΝΔΡΕΑΣ   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ        -     ΜΙΧΑΛΗΣ   ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                -                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ


Επιμ. Μαρούλη 4
74100 Ρέθυμνο
Τηλ. - fax : 2831024122
www. vg-constructions. gr       E mail:info@vg-constructions.gr